آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نهاوند

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نهاوند واقع در سایت دانشگاه در سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را با هدف ارائه ­ی خدمات آموزشی و پژوهشی به اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان آغاز نمود. آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با تلاش در جهت متمرکز بودن و ساماندهی امکانات و تجهیزات مورد نیاز رشته­ های مختلف، بهره­ وری بهینه از امکانات موجود، ایجاد ارتباط بیشتر بین پژوهشگران و دانشجویان به فضاها و امکانات پژوهشی و تجهیزات موجود ایجاد گردیده است و هم اکنون رشته ­های شیمی، گیاهان دارویی و ترویج کشاورزی را در مقطع کارشناسی پوشش می­دهد. این آزمایشگاه شامل مجموع ه­ای از تجهیزات مهم از جمله دستگاه FT-IR، اسپکتروفتومتر، GC، پتانسیواستات-گالوانواستات، ژرمیناتور تحقیقاتی، الکتروفورز و اتوکلاو می­ باشد.

چارت سازمانی آزمایشگاه مرکزی

فرم های مربوط به آزمایشگاه

۱- مراحل لازم جهت پذیرش نمونه

۲- نرخ خدمات آزمایشگاهی

۳- فرم آنالیز دانشگاه نهاوند