فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

🔶️ برای ثبت درخواست‌ها و محورهای همکاری و همچنین اطلاع از نیازهای فرصت مطالعاتی شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی به سایت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه نمایید.

🔶️ لینک صفحه مربوط به لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضا هیأت علمی (به روز شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۹):
https://industry.msrt.ir/fa/page/1435/

🔶️ لینک صفحه مربوط به ثبت فرم اعلام نیاز طرح فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی:
https://industry.msrt.ir/fa/page/1496/