برپایی غرفه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی همدان

در آستانه هفته ملی پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی همدان میزبان دستاوردهای علمی و پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان می‌باشد. صبح امروز روسای دانشگاه‌های استان دکتر محمدی فر رئیس دانشگاه بوعلی سینا و دکتر حیدری مقدم رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ضمن بازدید از غرفه‌ی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه نهاوند در این همایش از عملکرد عالی پژوهشی دانشگاه نهاوند با اهداء لوح تقدیر تجلیل به عمل آوردند.

 

 

 

«روابط عمومی»