بازدید دانش آموزان از فضای علمی دانشگاه در آستانه هفته پژوهش

در آستانه هفته پژوهش به همت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و نیز مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، ترتیبی اتخاذ گردید، تا دانش آموزان مقطع دوم متوسطه ضمن بازدید از فضای عمرانی، سایت تازه تاسیس دانشگاه و نیز واحدهای مختلف آموزشی، از نزدیک با محتوای رشته های دانشگاه و نیز دستاوردهای علمی و پژوهشی اساتید آشنا شوند. در حاشیه این مراسم مدیران گروه رشته های مختلف دانشگاه به ارائه گزارشی از وضعیت علمی و بازار کار، گروه تخصصی خود پرداختند.

 

 

 

 

 

«روابط عمومی»