برگزاری روز ملی پژوهش در دانشگاه نهاوند با حضور “پروفسور زلفی گل”

همزمان با ۲۵ آذرماه، روز ملی پژوهش پروفسور زلفی گل دانشمند برجسته رشته شیمی، جز دانشمندان یک درصد جهان و رئیس سابق دانشگاه بوعلی سینا ضمن بازدید از دانشگاه نهاوند، از نزدیک با دستاوردهای علمی و پژوهشی اساتید و پژوهشگران این دانشگاه آشنا شدند. در ابتدای مراسم دکتر مرادی مخلص ضمن ابراز خرسندی از حضور ایشان در مجموعه از این استاد گرانقدر به عنوان یکی از الگو های موفق اخلاق، پژوهش ومدیریت دردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی یاد نمودند. در ادامه دکتر زلفی گل، کارگاهی تحت عنوان “دانایی و اخلاق در علم” برای اساتید و اعضاء هیات علمی برگزار نمودند. در پایان از پژوهشگران برتر دانشگاه نهاوند در حوزه های مختلف خانم ها سرکار خانم مهندس هنگامه هادیان، سرکار خانم دکتر ملیحه السادات صفایی، سرکار خانم دکتر آمنه امانی، سرکار خانم دکتر مهتاب صالحی و جناب آقای دکتر پورداد کیانی تجلیل به عمل آمد.