برگزاری کارگاه با عنوان «مروری بر برخی رویکردهای سنتی و مدرن بر بیوتکنولوژی غذایی»

به مناسبت هفته پژوهش کارگاه با عنوان «مروری بر برخی رویکردهای سنتی و مدرن بر بیوتکنولوژی غذایی» توسط دکتر خسروی برگزار گردید. خلاصه ای از مطالب ارائه شده در این کارگاه به شرح ذیل می باشد:

در این کارگاه برخی رویکردهای سنتی گذشته و نوین امروزی در بیوتکنولوژی غذایی (در دنیا و ایران)، تأثیر بیوتکنولوژی بر روی کیفیت غذایی، جنبه‌های مختلف استفاده از میکروارگانیسم‌ها برای تولید مواد غذایی، فواید آنها در جیره غذایی و همچنین بیان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور جهت تولید این محصولات و استفاده از این تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفت.