برگزاری کارگاه با عنوان «گزارش فرصت مطالعاتی در دانشگاه وخنینگن هلند»

به مناسبت هفته پژوهش کارگاه با عنوان «گزارش فرصت مطالعاتی در دانشگاه وخنینگن هلند» توسط خانم دکتر ملکیان برگزار گردید. خلاصه ای از مطالب ارائه شده در این کارگاه به شرح ذیل می باشد:

در این کارگاه به معرفی دانشگاه وخنینگن هلند، توانمندی ها، ویژگی ها و امکانات این دانشگاه پرداخته شد. همچنین دستاوردهای آموزشی و پژوهشی از جمله چاپ مقاله، برگزاری کارگاه، سخنرانی های آموزشی و هم چنین شرکت در همایش ها، کلاس ها و جلسات  دفاع توسط خانم دکتر ملکیان که در قالب این سفر مطالعاتی  انجام شده بود به سمع و نظر اعضای هیات علمی دانشگاه رسید.