برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضاء هیات علمی

صبح روز سه شنبه ۹۸/۱۱/۱۵ کارگاهی تحت عنوان “آشنایی با مقررات جذب و تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی” توسط جناب آقای دکتر حاجی عزیزی مدس دانشگاه، به همت معاونت آموزشی و پژوهشی، با حضور ریاست دانشگاه و اعضاء هیات علمی در محل دفتر ریاست برگزار گردید.

 

 

 

روابط عمومی