برنامه های حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی در هفته پژوهش و فناوری

برنامه های حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی در هفته پژوهش و فناوری
کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی‌های اعضای هیات علمی در هفته پژوهش برنامه کارگاه‌ها و سخنرانی‌ها در هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۹
برنامه‌های ویژه هفته پژوهش برگزاری کارگاه «کارآفرینی در زنبورداری»
حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم (دانشگاه کارآفرین) راه اندازی آزمایشگاه تشخیص کیفیت عسل در دانشگاه نهاوند
برگزاری کارگاه “بایدها و نبایدها در چاپ مقالات به زبان انگلیسی” برگزاری کارگاه “آشنایی با مفاهیم استارتاپ، کارآفرینی فناورانه و نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان”
برگزاری کارگاه “Publication” برگزاری کارگاه “اقتصاد بدون نفت با راه اندازی شرکت های دانشگاهی”
برگزاری کارگاه “ورزش در زنان و مردان ۲۵ تا ۶۰ سال در سلامت و بیماری” برگزاری کارگاه “محلول سازی و انواع آن”
برگزاری کارگاه “کارآفرینی و خلاقیت” برگزاری کارگاه “دانشگاه کارآفرین”
برگزاری کارگاه “آموزش تهیه رح توجیهی (Business Plan)” برگزاری کارگاه “فعالیت بدنی و متابولیت ها”
برگزاری کارگاه “ارزهای دیجیتال” برگزاری کارگاه “گشنیز زردانه شهرستان نهاوند”