برنامه امتحانات نیمسال ۹۸۲

برای دریافت برنامه امتحانات نیمسال ۹۸۲ بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
۲۷ خرداد ۱۳۹۹

فرم ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی مهندسی صنایع

فرم ارزشیابی پایان‌...
۲۰ بهمن ۱۳۹۸

فرم درخواست تصویب پروژه کارشناسی (مهندسی صنایع)

فرم درخواست تصویب پروژه
۲۰ بهمن ۱۳۹۸

فرم‌های کارآموزی

فرم‌های کارآموزی  
۲۰ بهمن ۱۳۹۸

چارت درسی رشته فیزیک مهندسی نیمسال تحصیلی ۹۸۲

۲ بهمن ۱۳۹۸

چارت درسی رشته مهندسی صنایع نیمسال تحصیلی ۹۸۲

۲ بهمن ۱۳۹۸

فرم خام سوالات امتحانی

   
۱۹ آذر ۱۳۹۸

تقویم آموزشی نیمسال ۹۸۲

  ...
۱۹ آذر ۱۳۹۸

تقویم آموزشی نیمسال ۹۸۱

  ...
۱۹ آذر ۱۳۹۸