اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه نهاوند در رابطه با امتحانات پایان ترم ۹۸۲ ویژه دانشجویان

۲۷ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه نهاوند در رابطه با امتحانات پایان ترم ۹۸۲ ویژه اساتید

۲۷ خرداد ۱۳۹۹

دسترسی به آدرس کلاس‌های مجازی نیمسال ۹۸۲ دروس آزمایشگاهی

 
۱۱ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه ویژه اعضای هیات علمی

در راستای توانمند سازی اعضای محترم هیات علمی در خصوص برگزاری کلاس‌های مجازی، کارگاه آموزشی تحت عنوان «تولید محتوای آموزشی با استفاده از برنامه "i-spring" » توسط جناب ...
۲۵ فروردین ۱۳۹۹

راهنمای ورود اساتید به کلاس مجازی

اساتید گرامی فایل زیر جهت راهنمایی استفاده از کلاس‌های الکترونیکی (مجازی) تهیه گردیده است برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید:    
۱۵ فروردین ۱۳۹۹

راهنمای ورود دانشجویان به کلاس مجازی

دانشجویان گرامی فایل زیر جهت راهنمایی استفاده از کلاس‌های الکترونیکی (مجازی) تهیه گردیده است برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید:  
۱۵ فروردین ۱۳۹۹

دسترسی به آدرس کلاس های مجازی نیمسال ۹۸۲ گروه صنایع و فیزیک

گروه صنایع  
۱۴ فروردین ۱۳۹۹

دسترسی به آدرس کلاس های مجازی نیمسال ۹۸۲ گروه علوم ورزشی

 
۱۴ فروردین ۱۳۹۹

دسترسی به آدرس کلاس های مجازی نیمسال ۹۸۲ گروه کشاورزی

 
۱۴ فروردین ۱۳۹۹

دسترسی به آدرس کلاس های مجازی نیمسال ۹۸۲ گروه شیمی

۱۴ فروردین ۱۳۹۹