برنامه های حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی در هفته پژوهش و فناوری

۲۵ آذر ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه با عنوان «گزارش فرصت مطالعاتی در دانشگاه وخنینگن هلند»

به مناسبت هفته پژوهش کارگاه با عنوان «گزارش فرصت مطالعاتی در دانشگاه وخنینگن هلند» توسط خانم دکتر ملکیان برگزار گردید. خلاصه ای از مطالب ارائه شده در این کارگاه به...
۱۰ دی ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه با عنوان «مروری بر برخی رویکردهای سنتی و مدرن بر بیوتکنولوژی غذایی»

به مناسبت هفته پژوهش کارگاه با عنوان «مروری بر برخی رویکردهای سنتی و مدرن بر بیوتکنولوژی غذایی» توسط دکتر خسروی برگزار گردید. خلاصه ای از مطالب ارائه شده در این کا...
۱۰ دی ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه با عنوان «اطلاع رسانی رویکرد پژوهشی در دانشگاه های اروپایی»

به مناسبت هفته پژوهش کارگاه با عنوان «اطلاع رسانی رویکرد پژوهشی در دانشگاه های اروپایی» برای اعضای هیئت علمی و دیگر علاقه مندان توسط دکتر ینک...
۱۰ دی ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه با عنوان «سلامت قلب»

به مناسبت هفته پژوهش کارگاه با عنوان «سلامت قلب» توسط دکتر خادمی برگزار گردید. خلاصه ای از مطالب ارائه شده در این کارگاه به شرح ذیل می باشد: یکی از عوامل مرگ و ...
۱۰ دی ۱۳۹۸

بازدید دانش آموزان از فضای علمی دانشگاه در آستانه هفته پژوهش

در آستانه هفته پژوهش به همت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و نیز مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، ترتیبی اتخاذ گردید، تا دانش آموزان مقطع دوم متوسطه ضمن بازدید از فضای عمرانی، سایت تازه تاسیس دانشگاه ...
۲۳ آذر ۱۳۹۸

اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش

همزمان با سومین و آخرین روز از برپایی نمایشگاه دستاوردهای علمی، تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، ادارات و سازمان های دولتی در هفته پژوهش که در محل دانشگاه علوم پژشکی همد...
۲۰ آذر ۱۳۹۸

برنامه سخنرانی‌ها و کارگاه‌های اعضای هیأت علمی دانشگاه نهاوند در هفته پژوهش و فناوری

۱۹ آذر ۱۳۹۸